Fødevaresikkerhed

 Baldwin, Douglas: A Practical Guide to Sous Vide Cooking. Grundig teknisk gennemgang især vedr. sikkerhed (pasteurisering) og optønings/nedkølingstider.

 DMRI: Sikker tilberedning af kød. Danish Meat Research Institute, 2013.  2-siders oversigt.

 DMRI: Sikker tilberedning af svine– og oksekød. Danish Meat Research Institute, 2013. 2-siders oversigt.

 DMRI, Annemarie Gunvig: Sikkerhedsvurdering af sous vide varmebehandling ved 53 °C. Danish Meat Research Institute, 2011.

 DMRI, Annemarie Gunvig: Dokumentationsmateriale for anbefalinger til sikker tilberedning af svine– og oksekød. Danish Meat Research Institute, 2014.

 DMRI, Mari Ann Tørngren: Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød. Danish Meat Research Institute, 2012.

 DMRI, Mari Ann Tørngren: Reduktion af patogene bakterier ved sous vide behandling af kød ved 58 °C. Danish Meat Research Institute, 2014.

 Fødevarestyrelsen: Fakta om fødevarehygiejne – bakterier. 2005.  Om de mest betydningsfulde sygdomsfremkaldende bakterier, som kan findes i fødevarer.

 Fødevarestyrelsen: Fakta om fødevarehygiejne – tilberedning. 2005. Styrelsens 3 hygiejnegrundregler: Varm op, køl af, og undgå at sprede bakterier.