Klargøring: Ball tip

Ball tip set ovenfra – består af 3 (lodrette dele).
Fjern musklen til venstre langs den gennemgående sene. Træk musklen fra resten og snit med en kniv langs senen. Senen fjernes bagefter.
Fjern musklen til højre langs den gennemgående sene ligesom før.

Fjern senerne på siden af musklerne.

De 3 muskler er nu klar til videre tilberedning.