Klargøring: Nyretapper

Del nyretappen langs senen i midten (skær langs den ene side af senen).
Fjern den gennemgående sene, og afpuds for øvrige senerester (mindre fedtstykker kan bliver siddende).